Sponsored content

VFM facility

Duurzamer door samenwerking in de keten

Ruim driekwart van alle facilitaire aanbieders ziet kansen voor strategische allianties in duurzaamheidsontwikkeling. Dat blijkt uit het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek 2021, uitgevoerd door VFM facility experts. Samenwerking is nodig om nog verder te verduurzamen. Niet alleen de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders, maar juist de onderlinge samenwerking tussen aanbieders. Zetten Young FM’ers de volgende stap in de duurzaamheidstransitie?

Lees verder 


Ellen van der Veen en Coen Neirinckx van VFM facility experts gaven op Facility Matters een kennissessie over dit onderwerp. “Als facilitair adviesbureau hebben wij de ambitie om de facilitaire branche actief te verduurzamen. Dit doen wij door te inspireren, adviseren en stimuleren. Wij vinden het belangrijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Vanuit die intrinsieke motivatie wil VFM organisaties helpen om ook de transitie te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering.“

VFM

De deelnemers van de sessie zijn aan het werk gezet door Coen en Ellen

De belangrijkste punten uit het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek 2021 zijn:

 

  1. Opdrachtgevers zijn de belangrijkste aanjager voor duurzaamheid
    Facilitaire aanbieders zijn zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen. ‘De behoefte vanuit onze klant’, is de grootste motivator, gevolgd door ‘een duurzame wereld voor de volgende generatie’ en ‘de impact die we kunnen maken met onze dienstverlening’. In de samenwerking met opdrachtgevers geeft 41% van de aanbieders aan dat ze een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van de opdrachtgever. De helft van deze groep stelde samen met de opdrachtgever gemeenschappelijke doelstellingen op.
  2. De belangrijkste doelstellingen zijn CO2- reductie en sociale impact vergroten
    CO2 reductie/ compensatie is de meest genoemde duurzaamheidsdoelstelling. Andere veel genoemde duurzaamheidsdoelstellingen zijn gericht op people. Bijvoorbeeld door het verhogen van Social return en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven. Ook op het gebied van trends zien we de aandacht voor people terugkeren. De meeste potentie zien leveranciers in duurzame inzetbaarheid (85%). Daarnaast krijgen ook milieu en samenwerking de aandacht.
  3. Samenwerking is nodig om nog verder te verduurzamen
    Het is duidelijk dat facilitair aanbieders voldoende ambitie hebben om de facilitaire branche te blijven verduurzamen. Toch is het realiseren van deze ambities niet altijd eenvoudig. De uitdaging zit ‘m in het beschikbaar stellen van tijd en capaciteit (48%), financieringen (40%) en gebrek aan specifieke kennis en vaardigheden (33,3%). Facilitair aanbieders beseffen dat het nodig is om samen te werken om verder te verduurzamen. Hierbij gaat het niet alleen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders maar juist ook om de onderlinge samenwerking tussen aanbieders. Door krachten te bundelen kan de volgende stap in de duurzaamheidstransitie genomen worden.

 

Duurzaam FM is onmogelijk zonder samenwerking in de gehele keten

Ellen vertelt dat VFM het thema duurzaamheid en ketensamenwerking dagelijks ziet terugkeren. “Duurzaamheid heeft een prominente plek in sourcingsvraagstukken en aanbestedingen. Leveranciers kunnen zich hiermee onderscheiden ten opzichte van hun collega’s. En daar zit precies het dilemma. Om de volgende stap te zetten in de duurzaamheidstransitie is het nodig dat facilitaire dienstverleners gaan samenwerken. Duurzaamheid is verworden tot een Unique Selling Point (USP). Dat beperkt het collectief oplossend vermogen van de markt. Hoe mooi zou het zijn als we als facilitaire branche gemeenschappelijk duurzaamheid als USP oppakken? “

 

Dit artikel is gesponsord door VFM facility experts.  

Meer informatie

VFM facility

7/8
Loading ...