Smart buildings


bGrid

'Slimme gebouwen zijn voorbij de hype'

Europa eist (in de Energie-Efficiëntie Richtlijn) reducties in de CO2-uitstoot van kantoorgebouwen. Tegelijkertijd vraagt hybride werken om een andere benutting van kantoorruimte en moet het gebouw ervoor zorgen dat er comfortabel en gezond kan worden gewerkt. Veel uitdagingen dus voor kantoorbeheerders. Het goede nieuws: slimme technologie gaat nu echt leveren. “Smart buildings zijn beyond the hype.”

Lees verder 

Wouter Kok

Om dat te onderstrepen, wijst Wouter Kok, Chief Commercial Officer van bGrid, naar Microsoft. “Die stelt Office365 open voor data uit smartbuilding-systemen. Door die integratie zullen mensen sneller gaan werken met data van het slimme gebouw, bijvoorbeeld in Teams of Outlook. Dat is eenvoudiger dan via een aparte app.”

 

Iemand die voor een vergadering met vier personen een ruimte wil reserveren, ziet straks niet alleen welke ruimtes vrij zijn. “Het systeem kan op basis van ervaringscijfers ook adviseren om een andere ruimte te nemen dan je voor ogen had. Omdat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van die ruimte bewezen beter is bij gebruik met vier personen.”

 

‘Smart buildings’ leek enige tijd niet veel meer dan “een fancy interface voor medewerkers”, zegt Kok. Maar de technologie en data worden steeds toegankelijker. “Zowel medewerkers als facility managers gaan het dagelijks inzetten om het gebouw optimaal te gebruiken.”

 

Als apps op een smartphone

De technologie gaat leveren wat eerder is beloofd: “the building as your smartphone”. bGrid verzorgt bijvoorbeeld frequent software-updates, waardoor er nieuwe functies beschikbaar komen en een gebouw kan meegroeien met de gebruiker. Met dezelfde infrastructuur wordt simpelweg meer geleverd. Apps van derden kunnen eveneens aan het bGrid-systeem worden toegevoegd.

 

Bij bGrid zijn inmiddels 45 partner-apps beschikbaar. Een aantal daarvan richt zich op typische smartbuilding-faciliteiten, zoals het reserveren van vergaderruimtes en werkplekken. Ook zijn er apps voor de klimaatregeling, lichtvoorziening en luchtkwaliteit.

 

Van een andere aard is asset-tracking, oftewel een app die aangeeft waar bepaalde materialen zich bevinden. Kok geeft een voorbeeld. “In ziekenhuizen kun je medisch instrumentarium voorzien van een tag. Een verpleegkundige die een infuuspomp nodig heeft, kan dan bijvoorbeeld snel zien waar in het gebouw die zich bevindt.”

‘Met een dom kantoor sta je direct met 1-0 achter’

Dashboard

Facility managers vragen steeds vaker om een dashboard, liefst toegespitst op de eigen organisatie en behoeften. “Een dashboard maakt data overzichtelijk en gemakkelijk te interpreteren. Dat helpt om antwoord te geven op vragen als: hoe efficiënt worden ruimtes gebruikt en is een klacht over het klimaat structureel of incidenteel? Het helpt de facilitair manager om tot een optimaal gebruik van het gebouw te komen.” Zo krijgen bGrid-klanten, dankzij een software-update, binnenkort inzicht in hoeveel mensen er wanneer op kantoor zijn, inclusief het aantal mensen per ruimte en zone.

 

Een slim systeem leert van dergelijke data en verbetert zichzelf. Zo kunnen de lichtvoorziening, de temperatuur en de ventilatie worden aangepast op basis van realtime data. De gebruikers kunnen ook leren van die data, zegt Kok. “Sensoren in het plafond kunnen met een LED-kleur aangeven dat de luchtkwaliteit onvoldoende wordt. Dat kan de gebruiker tot actie aanzetten, zoals extra ventileren of een lopende vergadering versneld afronden. Daarvoor is geen app nodig.”

 

Urgentie

De urgentie van een slim gebouw groeit met de dag, constateert Kok. Al was het maar vanwege de opdracht tot verduurzamen. Nu komt wereldwijd nog 40% van de CO2-uitstoot uit gebouwen. Vanuit Europa zijn er daarom strenge reductie-eisen gesteld. “Dat is een enorme uitdaging. Wij kunnen daaraan bijdragen. Allereerst door met data uit het gebouw te valideren of de klimaatinstallatie wel goed functioneert.”

 

Maar ook ‘machine learning’ speelt daarin een rol. “Data kunnen het comfort en de gezondheid van de werkomgeving voorspellen, en ook hoe je dat zo efficiënt mogelijk bereikt. Op die manier kunnen we het energieverbruik reduceren. Waar we dit al in de praktijk toepassen, zien we tot 20% besparing op energieverbruik.”

1-0 achter

De coronapandemie heeft hybride werken in een stroomversnelling gebracht. Smart buildings moeten dat proces ondersteunen. Om die reden heeft bGrid integratie mogelijk gemaakt met belangrijke software voor het managen van de werkomgeving, zoals Planon en Spacewell. “Wat je wilt, is realtime inzicht in de bezetting van het kantoor, van het geheel en de individuele ruimtes. Nu, vanwege corona, om een goede spreiding te waarborgen, maar in de toekomst om het gebouw efficiënt te gebruiken.”

 

Volgens Kok is een smart building tevens een noodzakelijke voorwaarde om talent aan te trekken en te behouden. “Niet onbelangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Een dom kantoor zet je direct op een 1-0 achterstand.”

‘We zien in de praktijk 20% besparing op energieverbruik’

Verspreiding over sectoren

“Het gebruik van slimme technologie verspreidt zich in hoog tempo van ‘high-end-projecten’ naar meer mainstream kantoren”, stelt Kok tot slot. “Je ziet dat bijvoorbeeld in het onderwijs gebeuren, met name in het hbo en bij universiteiten. Daar spelen vergelijkbare thema’s als in kantooromgevingen.” De overheid sluit eveneens aan. “Die hebben een voorbeeldfunctie waar het gaat om duurzaamheid. En daar geven ze invulling aan. Bovendien moeten ook die organisaties hybride werken uitvoerbaar en comfortabel maken voor hun mensen.”

 

De hoogste verwachtingen heeft hij echter van de zorg. “Een slim gebouw kan het zorgproces verbeteren. Denk maar aan het snel vinden van de juiste equipment, de bezetting van bedden, het in kaart brengen van de bewegingsroutes van mensen en dat optimaliseren. In de zorg is het superrelevant!”

 

Op termijn zijn organisaties in alle sectoren gebaat bij een slim gebouw, vindt Kok. “Data vormt een belangrijk deel van de oplossing in de storm van energie- en CO2-besparing, inzicht in gezondheidsaspecten, flexibel werken en het gevecht om talent.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met bGrid.

Catering

bGrid

4/9
Loading ...