Integrated facility management


Sodexo

 

Samen transformeren naar vitale werkomgevingen

De werkomgeving transformeert en ‘Vital Spaces’ is het antwoord van Sodexo daarop. Zowel op kantoor als thuis en elders wil de facilitaire dienstverlener voorzien in de individuele behoeftes van mensen. En wel op een duurzame en sociaal verantwoorde manier. Hoge ambities, waarvoor Sodexo een beroep doet op klanten, ketenpartners én andere dienstverleners. Om samen de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Lees verder 

Alexander Klaver

“Ons pakket omvat 44 facilitaire services”, zegt Alexander Klaver, Director of Service Operations bij Sodexo Nederland. “Dat pakket willen we uitbreiden. Zodat we samen met partners ecosystemen bouwen die de werkende mens optimaal faciliteren. En daarbij houden we vier trends scherp voor ogen, die ons inziens belangrijk zijn voor organisaties en facilitair professionals.”

 

De werkplek van morgen is overal

Het verlangen naar flexibilisering en meer balans tussen werk en privé bestond al. “COVID-19 heeft het op een kookpunt gebracht. En het lijkt erop dat we nog wel even in deze achtbaan zitten. We gaan in elk geval niet meer terug naar het oude. De verwachting is dat de verhouding werk op kantoor of elders zich gaat bewegen naar gemiddeld 60/40.”

 

Tegelijkertijd verandert de functie van kantoor. “Het worden ontmoetingsplaatsen, met andere inrichtingen en oplossingen om mensen te faciliteren bij hun activiteiten.” Een gevolg van die beweging is volgens Klaver dat er per saldo vierkante meters vrijvallen. “Organisaties kunnen deze ruimtes teruggeven aan de markt of herinrichten en verhuren als co-working places voor toeleveranciers of start-ups. Zo organiseer je de nodige wendbaarheid dicht bij huis en houd je de gewenste flexibiliteit in huisvestingscapaciteit. Wij verwachten veel beweging in de bezetting en de herinrichting van kantoorpanden.”

‘Wij ontwikkelen een breed platform voor thuiswerkservices’

Fysieke en mentale gezondheid

Thuiswerken gaat van vrijblijvend naar een structurele faciliteit. Werkgevers onderkennen dat, zo laat een onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zien: 40% wil investeren in betere voorzieningen voor thuiswerken. Hier liggen kansen voor ‘Facilitair Nederland’ om het werkterrein uit te breiden naar de werkomgeving thuis.

 

“Eén op de zeven Nederlanders kampt met burnout-klachten. En thuiswerken werkt niet per definitie stressverlagend”, stelt Klaver. Om thuiswerkers optimaal te faciliteren, werkt Sodexo aan de oprichting van een ‘platform voor thuiswerkservices’. Meerdere partners kunnen via dat platform allerlei uiteenlopende diensten aanbieden. Het gaat niet alleen om de inrichting van een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek, maar ook om praktische diensten als een oppas, Wifi-optimalisatie, CO2- of brandmelders en attentiepakketten.

 

“We zijn met sociale partners in gesprek over de vraag hoe wij thuiswerken voor medewerkers het beste kunnen faciliteren”, vervolgt hij. “Met dit platform bieden we werkgevers meer zekerheid dat medewerkers een gezonde thuiswerkplek hebben.”

Duurzaamheid

Een belangrijk thema is duurzaamheid en sociale impact. “We hebben allemaal een verplichting naar het milieu, naar de mensen om ons heen en die na ons komen. In alles wat we doen moet er aandacht zijn voor mens en milieu.” Die plicht geldt niet in de laatste plaats voor facilitaire dienstverleners, vindt Klaver.

 

Hij wijst onder meer op de CO2-reductie van gebouwen en meer duurzame eetpatronen. “Dat laatste betekent minder verspilling en meer plantaardig. Voorheen was veel dienstverlening altijd beschikbaar en stond alles aan. We hebben in coronatijd noodgedwongen geleerd om meer wendbaar en schaalbaar te zijn.” In de logistiek is eveneens winst te behalen. “Door te elektrificeren bijvoorbeeld, maar ook door kortere ketens te ontwerpen.” Reststromen moeten nieuwe grondstoffen vormen voor producenten. “Circulariteit vereist samenwerking en herontwerp van de keten”, zo concludeert hij.

‘Circulariteit vereist herontwerp van de keten’

Sociale impact

Een volgende uitdaging waar de facilitaire dienstverlening, als arbeidsintensieve sector, bij uitstek een bijdrage aan kan leveren, is de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vindt Klaver. “Daar zijn er 1,2 miljoen van in Nederland. De marktsector heeft afgesproken dat in 2026 voor deze doelgroep 100.000 banen meer beschikbaar zijn dan in 2013 het geval was. Wij willen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

 

Sodexo zet zich verder in om ex-gedetineerden aan werk te helpen en is betrokken bij het initiatief ‘Tent’. Dat heeft als doel vluchtelingen te helpen aan werk. “Wij begeleiden specifiek een groep van vijftig vrouwen. Helpen ze bij het vinden van een baan, hetzij bij ons hetzij elders.” Diversiteit, gelijkheid en inclusie gaan veel verder voor Sodexo. “Wij zijn een mensenbedrijf. Dit zit in ons DNA.

 

Diversiteit maakt ons sterk en veerkrachtig. We mogen, kunnen en doen niet anders.”

 

Tech en data versnellen verandering

 

De vierde en laatste trend is die van technologie en data. “Op basis van real time inzichten zal onze dienstverlening steeds efficiënter worden”, voorziet Klaver. “Bezettings- en gebruiksmetingen van sensoren worden nu toegepast voor het optimaliseren van verlichting, klimaat en schoonmaak. Gebruik en vraaggestuurde dienstverlening wordt de norm. Dit vergt een andere inrichting van de dienstverlening en van de keten, plus inzet van digitale kanalen om snel en efficiënt te communiceren met gebruikers.”

 

Er is nu al veel positieve impact van bijvoorbeeld vraaggestuurde lunchbestellingen. “Dat is niet alleen gemakkelijk – want geen wachtrij – maar speelt ook in op individuele klantbehoeftes. En het levert minder voedselverspilling op.” Er liggen nog diverse kansen om de verbetercirkel rond diverse elementen van facilitaire dienstverlening te sluiten. “Het ontsluiten en analyseren van alle beschikbare data, dat omzetten naar bruikbare informatie, daarop je services aanpassen en weer opnieuw meten. Om dat integraal goed aan te pakken is – ook hier – samenwerking tussen partijen nodig. Maar als dat goed wordt toegepast, levert het goud op. Dan kun je gebruik van kantoorruimtes en middelen optimaliseren en veel verspilling reduceren.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Sodexo.

Hybride werken

Sodexo

8/9
Loading ...