Inkoop


Mercateo

Kan dat, meer leveranciers en toch minder kosten?

 

Waardecreatie staat vaak op gespannen voet met kostenreductie. Zo was ‘kosten’ vaak het doorslaggevende argument om met minder leveranciers te gaan werken. Maar het besef groeit dat een breed en sterk netwerk van leveranciers uiterst waardevol is. “We hebben tools nodig om relaties op te bouwen, niet om ze te elimineren.”

Lees verder 

Robert Weitmann

Mercateo wil waardecreatie combineren met kostenreductie. Door een netwerkplatform te bieden waar organisaties en leveranciers elkaar treffen, kan het beste van beide bij elkaar worden gebracht. “Wij merken dat leveranciers steeds meer als partners worden gezien. Het wordt belangrijker om grote netwerken te creëren. Je hebt meer back-up en kunt gerichte afspraken maken,” zegt Robert Weitmann, Global Key Account Manager van Mercateo Benelux.

 

Weg met de papieren catalogus

Twintig jaar geleden is Mercateo opgericht in Duitsland vanuit het besef dat er een digitaal alternatief moest komen voor de traditionele, vuistdikke papieren catalogi. Inmiddels is het platform Europees marktleider op het gebied van indirecte inkoop. Miljoenen artikelen voor de zogenaamde tail spend zijn er beschikbaar op een e-marktplaats, variërend van kantoorartikelen en gereedschappen, tot bedrijfsinrichtingen en arbeidsveiligheid. Voor alle mogelijke sectoren, van industrie tot horeca.

 

“Het grote voordeel: partijen die zich op de marktplaats begeven hebben maar één account. De administratie blijft dus beperkt tot één systeem en één crediteur. Gemak dat terug te vinden is in het gehele P2P-proces”, aldus Weitmann.

‘Achter de business zitten mensen, niet systemen. Platforms faciliteren contact en samenwerking.’

Strategische inkoop

Om klanten een zo groot en divers mogelijk assortiment aan te kunnen bieden, toetst Mercateo zijn leveranciers op verschillende aspecten, zoals hun voorwaarden en de artikelen die zij aanbieden. Zo wordt de kwaliteit van de producten gegarandeerd. Mercateo blijft hierin neutraal: de eindgebruiker ziet niet wie de leverancier van een bepaald product is. Weitmann zegt hierover: “Dat voorkomt verwarring en deze informatie is voor de eindgebruiker op het moment van bestellen ook niet relevant.”

 

Dat is anders bij Unite, een tweede initiatief van Mercateo voor de B2B-markt. Dit netwerk verbindt vraag en aanbod één-op-één aan elkaar. “Hier was veel vraag naar, zowel bij het MKB als bij grote bedrijven. Daar hebben we op ingespeeld”, zegt Weitmann. “Die bedrijven hebben vaak een aantal leveranciers met een groot inkoopbelang, maar aan het einde van de staart heel veel partijen met een klein belang. Die willen ze niet allemaal in hun systeem beheren.”

De mens als drijvende factor

“Waardecreatie gaat in de toekomst steeds sterker het resultaat zijn van samenwerking. Wij ondersteunen en stimuleren daarbinnen gerichte differentiatie. Zo maken wij diversiteit in zakelijke handel mogelijk, terwijl organisaties hun leveranciers als partners kunnen zien. Ze willen efficiënt en laagdrempelig één-op-één relaties onderhouden. Ze hebben alleen een goed platform nodig om dat te faciliteren. Maar de mens blijft de drijvende factor. Achter de business zitten mensen, niet systemen,” aldus Weitmann.

 

In het verleden was de afdeling Procurement vaak een blokkerende factor. “De controle op kleine bestellingen is namelijk een stuk lastiger. Maar naast transparantie en controle willen bedrijven meer en sneller kunnen inspringen op ad hoc aanvragen. Door transacties te laten verlopen via een platform met een single creditor, ontstaan er mogelijkheden voor een groot netwerk in de breedte en in de diepte.”

 

De eisen die aan dat netwerk worden gesteld, worden hoger. Weitmann ziet dat thema’s als duurzaamheid, regionale binding en gedragsregels een steeds grotere rol spelen in de selectie van de juiste partners.

Mercateo - IndirectSpendManagement_DigitalGap

Unite verbindt 

Het beheren van veel (kleinere) leveranciers is voor organisaties weinig efficiënt en daardoor tijdrovend en duur. Zeker naarmate het volume of de strategische relevantie daalt, stijgen naar verhouding de proceskosten. “Dat wil je voorkomen, want dan staan de proceskosten al gauw niet meer in verhouding tot de productprijs. Met een platform als Unite kunnen bedrijven hun volledige indirecte inkoop afdekken en daarbij zelf bepalen met wie ze zaken doen en tegen welke voorwaarden. Of het nu gaat over de ‘losse’ aankoop van enkele koffiebekers of de strategische aankoop van meerdere heftrucks, uiteindelijk besparen organisaties veel proceskosten door hun inkoop te digitaliseren.”

 

“Maar Unite is niet enkel bedoeld als een marktplaats. Het gaat er vooral om dat partijen met elkaar kunnen verbinden en hun behoeftes kenbaar kunnen maken,” licht Weitmann toe. “Zie het als een app-store op je smartphone. Je krijgt direct toegang tot de maker van de app, maar de betaling verloopt via je account bij Apple of Google. Zo werkt dat bij Unite ook. Wij zijn de dienstverlener via welke de facturatie en betaling volledig elektronisch verlopen.”

‘We hebben juist tools nodig om relaties op te bouwen, niet om ze te elimineren.’

Gebruikersgemak 

In de praktijk is er vaak nog een kloof tussen Inkoop en de eigenlijke gebruikers binnen organisaties. “Die kloof willen wij dichten door gebruikers een mate van vrijheid en eenvoud in het zoek- en bestelproces te bieden, zonder dat procurement de controle en transparantie verliest. Dat kan eventuele weerstand wegnemen. Gemak dient de mens. Dankzij een efficiënt bestelproces worden gebruikers niet meer afgeleid door randzaken en kunnen ze zich concentreren op hun eigenlijke taken. Dat levert de organisatie als geheel meer waarde op.”

FOOD & BEVERAGE

Mercateo

9/11
Loading ...