Optimale user experience

in kantoor Microsoft Schiphol 

Lees verder 

Eind oktober 2018 werd het verbouwde hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol geopend. Het ontwerp van dit high tech-kantoor moet ervoor zorgen dat gebruikers hun werkdag er optimaal kunnen doorbrengen. Facto in gesprek met Digital Transformation Lead René van der Vlugt, die vanaf visievorming tot en met uitvoering nauw betrokken was bij de verbouwing.

 

Concentratieruimtes, ontspanningsruimtes, loungebanken, ‘cellen’ om te telefoneren, ruimtes voor informele sessies, stiltezones, een auditorium voor 140 mensen, demoruimtes, een Suite voor briefings, workshops en hackatons, een fraai restaurant inclusief koffiebar en natuurlijk toepassing van slimme technologie om bij te dragen aan efficiënter gebouwbeheer en meer gemak voor de gebouwgebruikers. Dat is in een notendop het resultaat van een grootschalige verbouwing van het Microsoft-kantoor (The Outlook) aan de Evert van de Beekstraat op Schiphol.

 

De directe aanleiding om de bestaande huisvesting onder de loupe te nemen was het aflopen van het 10-jarige leasecontract met Schiphol, vertelt René van der Vlugt, als Digital Transformation Lead bij Microsoft nauw betrokken bij de verbouwing.  

Foto in kolom - 6:4 verhouding

René van der Vlugt, als Digital Transformation Lead bij Microsoft nauw betrokken bij de verbouwing van het Microsoft-kantoor op Schiphol

Het pand is gebaseerd op activity based working, maar dan naar een volgend niveau

Inspelen op digitalisering 

Toen hij door het management werd gevraagd zijn visie te geven op de toekomstige huisvesting schreef hij een compacte memo met als centrale boodschap dat het nieuwe kantoor veel meer moest inspelen op de huidige digitalisering. De nieuwe huisvesting moest volgens Van der Vlugt antwoord bieden op drie vragen: hoe kan Microsoft zijn klanten beter helpen om in te spelen op digitalisering, hoe kun je je medewerkers beter faciliteren in hun werk en hoe kun je een aantal operationele processen digitaliseren?    

 

Veranderde kijk op Het Nieuwe Werken 

Daarnaast moest de nieuwe werkomgeving aansluiten bij de veranderde kijk op Het Nieuwe Werken, vertelt Van der Vlugt. Ging het bij het Nieuwe Werken tien jaar terug vooral om tijd- en plaatsonafhankelijk werken, geïnitieerd vanuit work/life-balance en productiviteit, vandaag de dag gaat het vooral om organisatieonafhankelijk samenwerken in multidisciplinair samengestelde teams. "Als je de klant écht verder wilt helpen, moet je gezamenlijk onderzoeken wat de technologische trends voor zijn business betekenen en hoe hij daarop kan inspelen. Dat houdt dus in dat je je kantoor veel meer moet openstellen voor klanten, partners en andere partijen." 


Als iemand straks een ruimte binnenkomt wordt het comfort automatisch ingesteld op zijn of haar voorkeuren

Optimaleren van aandacht

Naast het faciliteren van samenwerken moest de werkomgeving ook het optimaliseren van aandacht mogelijk maken. Van der Vlugt: "Hoe kun je – zowel zakelijk als privé - de aandacht dusdanig optimaliseren zodat medewerkers focus kunnen hebben op de echt belangrijke dingen, zodat ze hun impact kunnen verhogen? Dat was ook een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van het nieuwe kantoor." Toen vanuit deze visie én vanuit de wens om de werkomgeving versneld te innoveren, besloten werd het bestaande pand te verbouwen, werd architectenbureau D/Dock geselecteerd om het ontwerp voor de nieuwe werkomgeving te maken.

Data over werkplekbezetting

Voorzien van de nodige gegevens, zoals een werkplekanalyse en cijfers over de gemiddelde bezetting (afkomstig uit het toegangssysteem, van wifi acces points en van ‘traditionele’ tellingen) ging D/Dock aan de slag met als eindresultaat het definitieve gebouwontwerp.

 

Bijzonder

Een van de opvallende kenmerken van het verbouwde kantoor is de nieuwe verhouding tussen het aantal vierkante meters voor medewerkers en het aantal voor anderen, zoals klanten en partners. Voor de verbouwing had Microsoft in totaal 11.500 m2 vloeroppervlak in gebruik, waarvan ongeveer een derde voor klanten en partners. Na de verbouwing is het aantal vierkante meters teruggebracht tot 8.000, waarvan maar liefst zo’n twee derde voor klanten en partners, inmiddels in gebruik als customer engagement center.

 

Lees het complete artikel op facto.nl

Kenmerken kantoor Microsoft The Outlook

  • 6 m2 per medewerker (was 9 m2)
  • Aantal medewerkers: ca 1000 (waarvan ca 350 internationaal actief)   
  • Share Desk Ratio: 1 bureau voor 2,97 medewerker (was 2,0) 
  • Toepassing LED-verlichting op de verdiepingen
  • Verlichting, meubels en apparatuur: lease in plaats van koop 
  • Oppervlak vóór verbouwing: 11.500 m2 (waarvan 31% voor klanten en partners)
  • Oppervlak na verbouwing: 8.000 m2 (waarvan 72% voor klanten en partners) 
  • Mapiq-app: in gebruik voor vinden collega’s, vinden beschikbare ruimtes en instellen temperatuur en verlichting. 

Spacewell maakt uw gebouw slimmer

Optimale user experience in kantoor Microsoft Schiphol

5/13
Loading ...