Dit artikel is in samenwerking met BeSense tot stand gekomen

Ga in gesprek met jouw gebouw

Realiseer een slim, optimaal en gezond gebouw voor je medewerkers met BeSense

Besense
BeSense: Laat je gebouw vertellen wat nodig is_496

Gebouwen worden steeds slimmer en gaan met je praten. Ze worden uitgerust met moderne technologische oplossingen die ze daarbij helpen. Door real-time data krijg je als gebouweigenaar of beheerder zicht op het gebruik en functioneren van je gebouw. Maar hoe gebruik je deze data en informatie voor waardevolle acties om je pand te optimaliseren? Denk hierbij aan een optimale bezetting & benutting, gezonde werkplekken, energiebesparing en efficiënte schoonmaak. Laat je gebouw vertellen wat nodig is. Drie kansrijke praktijksituaties, waar de waarde voor het oprapen ligt.

 

Meer werkplekken?

Als gebouweigenaar of beheerder herken je wellicht een van de meest gestelde vragen: ‘Ik heb meer werkplekken nodig!’. In eerste instantie denk je aan het creëren van extra werkplekken en vergaderzalen of het bijbouwen van ruimtes. Een eenvoudige maar kostbare oplossing. Gelukkig kan het anders.  

 

Benut bestaande capaciteit

Door het continu meten van de daadwerkelijke bezetting en benutting van een gebouw, krijg je helder zicht op onder- en overbezetting. Zo blijkt een efficiëntere benutting van de bestaande capaciteit veelal voldoende. Extra werkplekken of meer ruimtes zijn dus niet nodig om kosten te besparen. Maar ben je met deze informatie bereid om af te zien van een verbouwing? Durf je op basis van data in plaats van onderbuikgevoel een beslissing te nemen?

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Verse luchttoevoer

Een tweede, veelvoorkomende praktijksituatie is de herinrichting van kantoren. Veel van de huidige werkruimten zijn al vaak gerenoveerd waarbij steevast muren worden verplaatst en er nieuwe stopcontacten worden aangebracht. Wat echter vaak wordt vergeten, is het aanpassen van verse luchttoevoer met een verhoogd CO2-niveau als gevolg. Dit leidt tot slechte werkomstandigheden.

Nieuwe inzichten

Met real-time data over comfortwaardes per ruimte in je gebouw krijg je nieuwe inzichten over onder andere luchtvochtigheid, temperatuur, CO2, geluid en licht. Zo kunnen gebruikersklachten over te droge lucht of te koude vergaderzalen meetbaar worden gemaakt. Op deze manier realiseer je gericht verbeteringen voor een gezonde werkplek met een positieve invloed op de vitaliteit en tevredenheid van gebouwgebruikers. Ben je je bewust van de kwaliteit van je ruimte? Zou jij je ruimtes gezonder willen maken?

KONE_490

Inrichting panden

Voor het derde praktijkvoorbeeld stappen we het museum binnen. Als museumeigenaar doe je elke dag weer je best om je gebouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit doe je door de museumstukken aan te sluiten op de wensen van de bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld door populaire museumstukken te plaatsen of regelmatig van collectie te wisselen.  

 

Inzicht in populariteit

Door het anoniem meten en analyseren van bewegingen rondom museumstukken met draadloze sensoren, kun je de aandachtverdeling van deze objecten inzichtelijk maken. Bovendien detecteer je de routing van je bezoekers door het museum. Wat doe je echter met deze informatie? Pas je vervolgens de museumstukken en looproutes aan?

BeSense: Laat je gebouw vertellen wat nodig is_495

Grip op gebouwbeheer

Helder inzicht krijg je met BeSense: een slimme totaaloplossing van software, hardware en dienstverlening die jouw gebouw laat praten en je nieuwe inzichten biedt. Met dit IoT-platform meet je continu en heb je altijd zicht op het precieze gebruik en functioneren van je pand. Kortom, je krijgt grip op gebouwbeheer en brengt balans in je gebouw. 

 

Verzilver de waarde

Data is slechts een middel, tot actie overgaan is minstens zo belangrijk. Door duidelijke doelen, heldere verbeterplannen en de juiste acties verzilver je namelijk de waarde die opgesloten zit in je gebouw. Het eigenaarschap van de hieruit voortvloeiende acties ligt bij jou. Handel jij juist en actief op basis van wat je gebouw tegen je zegt?

Laat je verrassen

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden van BeSense en hoe wij helpen om je gebouw te optimaliseren en verduurzamen met behulp van de verzamelde data uit je gebouw? Neem dan gerust contact met ons op en laat je verrassen.

 

Kijk op www.besense.nl, mail naar info@besense.nl of woon de presentatie 'Een slim gebouw: wat levert het op? bij van Thomas Thunnissen (BeSense) op 10 oktober tijdens het event Smart Buildings in Utrecht. 

Besense

Microsoft: optimale user experience

BeSense: Laat je gebouw vertellen wat nodig is

4/13
Loading ...