Dit artikel is in samenwerking met KONE tot stand gekomen

headerfoto - foto wordt afgesneden aan onderkant

Slim, slimmer, slimst

Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan? 

Lees verder 

KONE_238

Als facility manager moet je vaak meerdere ballen hooghouden, op verschillende locaties. Dan is het fijn dat er steeds meer slimme technologieën zijn die het werk eenvoudiger kunnen maken.

 

Duidelijke communicatie is belangrijk voor goed gebouwmanagement. Net als het nakomen van beloftes en het ontzorgen van de bewoners. Toch zijn er gedurende de dag meerdere uitdagingen die het werkleven van een facility manager ingewikkelder maken dan nodig. KONE heeft wereldwijd meer dan 200 ontwikkelaars, facility managers en bewoners geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun uitdagingen en behoeftes in een woon- en werkomgeving.

Foto in kolom - 6:4 verhouding
KONE_489

Slim gebouwmanagement voegt waarde toe

Facility managers hebben diverse belangrijke taken. Ze zijn het aanspreekpunt voor bewoners bij klachten, zijn nauw betrokken bij sleutelmanagement en pendelen soms heen en weer tussen diverse locaties om bijvoorbeeld mededelingen op te hangen. Dankzij slimme technologieën kunnen veel werkzaamheden een stuk efficiënter.

 

Een voorbeeld hiervan is KONE Residential Flow. Dit systeem maakt gebruik van mobiele en cloud technologieën om de gebouwdeuren, liften, informatiekanalen en intercoms samen te voegen in één handige smartphone app. Hiermee kunnen huurders zich eenvoudig bewegen door het gebouw, krijgt het gebouw een veilige toegangscontrole en handige communicatie tools. Facility managers kunnen belangrijke informatie delen met bewoners op schermen, berichten pushen naar de smartphone app en eenvoudig de sleutels beheren. Dit alles kan op afstand worden gedaan, zonder waardevolle tijd te gebruiken om van het ene naar het andere gebouw te rijden.

 

Als alles soepel loopt, kunnen bewoners zich focussen op belangrijkere dingen, wordt het gebouw aantrekkelijker voor potentiële kopers en huurders en kunnen facility managers focussen op het leveren van de beste service.

IoT voor slim gebouwenbeheer

De laatste jaren komt de term ‘Internet of Things’ regelmatig voorbij in het nieuws. Het Internet of Things, of kortweg IoT, wordt ook regelmatig in één adem genoemd met het vergemakkelijken van het beheer van gebouwen. Binnen facilitair management is het IoT de laatste jaren een hot topic. Er zijn veel mogelijkheden om dankzij het IoT het beheer van gebouwen en de werkomgeving veel efficiënter te maken. Eigenlijk kan alles waar een zendertje en een sensor in past, aangesloten worden op het netwerk van IoT.

KONE_490

Betere klantbeleving

Bij een gebouw waar veel klanten worden ontvangen, kan het IoT bijdragen aan een betere klantbeleving. Zo is het mogelijk het kenteken van een bezoeker te registeren zodat de slagboom automatisch opengaat als deze komt aanrijden en ook degene waarmee de klant een afspraak heeft, automatisch een seintje te geven. Ook kan de lift alvast opgeroepen worden om de bezoeker naar de juiste etage te brengen.

 

Optimaal onderhoud met IoT

Liften en roltrappen spelen een belangrijke rol binnen een gebouw, voor het facilitair beheer is het cruciaal deze installaties goed en veilig functioneren. Goed onderhoud is hierbij van groot belang. KONE is de eerste fabrikant die het IoT inzet om het service- en onderhoudsniveau van liften en roltrappen in gebouwen te verhogen met de dienst 24/7 Connected Services. De installaties worden uitgerust met sensoren die real time data verstrekken over de prestaties. Deze data wordt opgeslagen en gekoppeld met het Watson IoT-platform. Dit platform kan aan de hand van deze data patronen herkennen en weet precies wanneer de installatie 'normaal' presteert. De toegevoegde waarde van dit systeem is merkbaar op het moment dat er een afwijking wordt geconstateerd. Dan wordt er namelijk een melding naar de monteur gestuurd. Kan deze afwijking op korte termijn een storing veroorzaken dan komt de monteur naar uw locatie. Hij beoordeelt het onderdeel en vervangt deze indien noodzakelijk. Hierdoor kan de beschikbaarheid aanzienlijk worden verhoogd.

 

Voordelen

Zoals hierboven beschreven is het grootste voordeel de toename in beschikbaarheid. Technische storingen zijn hiermee te voorkomen. Hierdoor zal er minder ongeplande stilstand zijn, het bevordert de veiligheid en bij liften vermindert het de kans op een opsluiting. Als de liften en roltrappen worden verbonden met de cloud ontstaat toegang tot de verzamelde data in de vorm van een dashboard met alle relevante informatie over de installaties die worden beheerd. Bijvoorbeeld over de prestaties en hoe vaak deze gebruikt worden op bepaalde tijdstippen. Als dit laatste wordt gecombineerd met een Advanced People Flow systeem is daarnaast ook controle mogelijk over de mensenstroom in een gebouw. De laatste technologieën maken van science fiction werkelijkheid. Het tijdperk van slimme gebouwen is aangebroken en het maakt het dagelijks leven een stuk eenvoudiger!


Pas op voor hackers

KONE: Slim, slimmer, slimst – waarom moeilijk doen als het makkelijker kan?

9/13
Loading ...