4 Pijlers van een toekomstige werkplek

De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van werknemers uit generatie Y en Z stellen werkgevers voor nieuwe uitdagingen. Het bieden van een aantrekkelijke werkplek is een strategische tool geworden in het verleiden en binden van (potentiële) werknemers.

Lees verder 


De werkplek als business strategy dus. Het Gensler Research Institute heeft vier pijlers gedefinieerd waar een toekomstbestendige werkplek aan moet voldoen.

 

 • Drie bouwstenen: Individu – Groep – Gemeenschap

  De ideale werkplek bestaat als het ware uit drie bouwstenen.
  -Het individu: het is belangrijk dat de individuele werkplek aansluit bij de taken die deze werknemer moet uitvoeren. Daarbij moet rekening worden gehouden met onder meer geluid en licht. Ook kan in principe elk type werkplek, dus ook die in de kantoortuin, een zogenoemde high-performance werkplek zijn.
  -De groep: er moeten voldoende ruimtes zijn voor samenwerking en overleg, en deze ruimtes moeten over hoogwaardige technologische voorzieningen beschikken.
  -De gemeenschap: om ervoor te zorgen dat de werkplek in zijn geheel optimaal presteert is het van belang dat iedereen gelijke toegang heeft tot de diversiteit aan werkruimtes. Daarnaast is het belangrijk dat het gedeelde doel en de gedeelde waarden regelmatig worden gecommuniceerd. Dit kan ook via de lay-out van de werkplek, bijvoorbeeld door inspirerende quotes op te hangen of de look and feel van het merk ook door te voeren op de werkplek.
Foto bij quote - 6:4 verhouding
Foto - 6:4 verhouding
 • De werkplek moet altijd ‘in beta staan’

  Organisaties moeten weloverwogen beslissingen maken met betrekking tot technologie. Waar wordt in geïnvesteerd en waarin niet? De ‘beta mindset’ houdt in dat organisaties op dit vlak bewust rekening houden met onzekerheid, experimenteren, continue verandering en risico’s. Ook op de werkplek moet hierop ingesteld zijn, zodat flexibel nieuwe technologieën kunnen worden geïmplementeerd.

 • Ervaring doet ertoe

  De twee aspecten die werknemers hoog waarderen is de integratie van sociale ruimte in elke werkomgeving én de afwisseling tussen verschillende soorten werkruimtes. Dat sociale aspect is goed voor de betrokkenheid van medewerkers en voor het opdoen van inspiratie.

 


Gezamenlijke doelen en waarden moeten regelmatig worden gecommuniceerd in de werkomgeving

 

 • De stad als voorbeeld

  Steden zijn enorm aantrekkelijk en succesvol. De 54 procent van de wereldbevolking die in een stad woont, zorgt voor maar liefst 80 procent van het mondiale BBP. Steden zijn een magneet voor talent en diversiteit, en de werkplek zou hierop moeten inspelen. Door mensen op nieuwe en spannende manieren met elkaar in contact te brengen, veel faciliteiten aan te bieden, divers en veranderlijk.

 

Al deze macro-trends staan in het teken van het volledig ondersteunen van het potentieel van de werknemers. Op die manier kunnen organisaties hier optimaal van profiteren en de medewerkers aan zich binden.

 

Bron: LinkedIn


Design nodig voor gezond kantoor

4 pijlers van een toekomstige werkplek

9/12
Loading ...