Werken we nog wel achter een computer?

Visie van Wisse Stenchlak

New Business & Innovation Manager bij Heyday Facility Management

 

We leven in het nu, met de kennis van nu. Innovatie beperkt zich tot de kennis van vandaag én morgen. 2030 is een magisch getal, waarbij ik hoop dat, wanneer het zo ver is, de wereld ons verwondert, net zoals in het heden. 

Header foto in kolom - 6:4 verhouding

Om toch een poging te doen, zie ik in de toekomst een werkplek met nog meer flexibiliteit, volledig naar de eigen wensen ingesteld, die alle zintuigen prikkelt en ons in staat stelt om bewezen productiever te zijn. Interactiviteit en sociaal menselijk contact hebben het onderscheidend vermogen. Design op basis van natuur, wetenschap, gezondheid, interactie en circulariteit zijn hygiënefactoren geworden.

 

Mijn volledige employee journey is afgestemd op mijn ritme, balans, gevoel, behoefte en wordt door technologie real-time ondersteund. Maar vooral ook door mensen. Techniek brengt gemak, mensen brengen kleur en beleving aan de werkplek. De sociale invloeden zullen steeds groter worden, waarbij lokale en internationale communities ontstaan. De werkplek vormt zich organisch naar de behoeftes van deze communities.


Techniek brengt gemak, mensen brengen kleur en beleving aan de werkplek

 

Organisaties gaan zich anders organiseren

Organisaties gaan zich anders organiseren, waardoor de werkplek verandert. Ik geloof in sociale innovaties van de werkplek, communities die ontstaan, bedrijven die vergaand democratiseren en nieuwe samenwerkingsvormen. Dromend is in 2030 de kennis en het IQ van een kwantumcomputer niet meer onderscheidend, maar wordt het echte doen en maken weer tot kunst verheven.
We gaan weer meer samen- en met onze handen werken. En dan niet op een toetsenbord. De banen die nog bestaan kennen een hoog pragmatisch karakter, wat goed nieuws is voor ons prachtige servicevak! Managers bestaan niet meer, net als veel structuren en machtsverschijnselen uit de oude economie. We gaan van een kennisindustrie naar een doen-en-samenwerk-industrie met een hoog creatief karakter, waarin we steeds meer uren gaan besteden aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten en ons privéleven.

 

Dat vraagt om een andere werkplek. Werken we eigenlijk nog wel achter een computer? Bestaat de mobiele telefoon nog in de huidige vorm? Hebben we nog vergaderzalen, of zelfs eigen kantoorpanden nodig? Bestaat het OV nog als oud businessmodel, ten opzichte van een autonoom rijdend wagenpark in Nederland dat wordt beheerd door marktpartijen? Bestaan organisaties nog wel of zijn deze vervangen door ecosystemen van enthousiaste samenwerkingen? En... betalen we nog wel met geld?

 

HR, FM en IT groeien steeds dichter naar elkaar toe

Ik merk dat er momenteel veel initiatieven zijn waarbij organisaties haar ondersteunende afdelingen meer willen laten samenvloeien. Het gaat hierbij om HR, FM en IT, die steeds dichter naar elkaar toe groeien. Het doorbreken van deze afdelingen is een must om de werkplek optimaal te laten innoveren. Nu is het nog vaak zo dat een innovatie geld kost uit een potje van een bepaalde afdeling, waarde oplevert voor een andere afdeling en/of van strategische waarde is voor de gehele organisatie. Hierbij zie ik dat de eigen belangen (van de afdeling) gelden in plaats van de gezamenlijke belangen met als doel van gezamenlijke strategische waarde te zijn.
Multidisciplinair en agile samenwerken zal dus een belangrijke uitdaging zijn. Door deze grenzen te doorbreken, worden de kwesties ‘op welk budget mogen we dit boeken’ of ‘dit is van jullie afdeling, niet van die van ons’ ontkracht, en gaan we in waardecreatie denken in plaats van in kosten, waardoor innovatie sneller en beter zal plaatsvinden.

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Hebben we nog vergaderzalen of eigen kantoorpanden nodig?

Iedere Facility Manager moet zichzelf ontslaan als FM’er

Iedere Facility Manager moet zichzelf ontslaan als FM’er en bij dezelfde organisatie, of ergens anders, aan de slag gaan als Community Manager, Employee Wellbeing Specialist, Productiviteitsverhoger, Pride & Purpose Coach, Tech Wizard, Social Innovation Manager, Agile Workplace Creator, Ecosysteem Manager en ga zo maar door. Pas dan voel je waarom jouw rol zo belangrijk is en kan de FM’er het naar hartenlust uitvoeren. Het gaat niet zozeer om de ‘hipheid’ van de namen maar om de filosofie erachter: van welke waarde ben jij voor de organisatie en haar medewerkers?

 

Stap twee is openstaan voor nieuwe ideeën, die van waarde zijn voor het realiseren van strategische doelstellingen. Ik bedoel hierbij niet de doelstellingen van FM, maar die van de gehele organisatie. In combinatie met het toevoegen van waarde aan de maatschappij.

 

We willen toch allemaal ons vakgebied iets beter doorgeven aan de volgende generatie? Stap dan af van je opgebouwde en heilige principes en ga vandaag nog aan de slag met innovatie. Doe dat niet alleen, maar samen met collega’s waar je normaal niet mee samenwerkt en buiten het ecosysteem van de organisatie waarvoor je werkt. Ga vooral doen en leer in hoog tempo van je fouten.

Hospitality Group

Visie Wisse Stenchlak

7/12
Loading ...