headerfoto - foto wordt afgesneden aan onderkant

10 Werkplekfactoren

waar Millennials en Generatie Z warm voor lopen 

Om een rol van betekenis te spelen in de ‘war on talent’ is het belangrijk om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor de nieuwe generatie werkenden. De Millennials (geboren 1980-2000) en Generatie Z (geboren 1992-2010) kijken steeds meer naar het totaalpakket in hun zoektocht naar een baan. Niet alleen het werk an sich is belangrijk, steeds vaker zijn randfactoren zoals een fijne werkplek belangrijk. Dus als je als organisatie het beste talent wilt aantrekken, is het geen tijdverspilling om op de hoogte te zijn van de ideale werkplek van deze jongste generaties én om te investeren in deze werkplekconcepten:

  1. Ruimtes die lijken op de universiteit/hogeschool kunnen jonge werknemers als het ware geruststellen. Deze ruimtes zijn groot, licht en modern. Een groot deel van hen ervaart namelijk een gevoel van ‘lost in transition’, oftewel een wat stroeve overgang van het studerend naar het werkend leven.
  2. Bied faciliteiten aan. Aangezien veel jonge werknemers meer dan 40 uur of zelfs meer dan 50 uur per week werken, hebben ze steeds minder tijd voor bijvoorbeeld boodschappen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door dergelijke faciliteiten aan te bieden. Volgens sommige experts zou het niet meer gaan om een ‘work-life-balance’, maar om een ‘work-life seamless integration’. Ter illustratie: een bedrijf in Boston dat haar hoofdvestiging grootschalig uitbreidde, zorgde voor een treinstation om het de vele jonge werknemers makkelijker te maken.
  3. Zorg voor toegankelijke technologie. Hoewel jonge mensen veel gebruik maken van consumentensoftware en apps, weten ze niet automatisch hoe de bedrijfssoftware werkt. Als dit wordt vergemakkelijkt, neemt de productiviteit toe.
  4. Als het op koffie aankomt, zijn de Millennials en Generatie Z wat verwend. Gewone koffie of cappuccino voldoet eigenlijk niet meer.
  5. Het idee van open werkruimtes loopt alweer op z’n retour, vooral vanwege de geluidsoverlast. Het is belangrijk om diverse soorten ruimtes te creëren waar mensen kunnen overleggen, zich kunnen concentreren, kunnen bellen, enzovoorts (Activity Based Working). Een deel van de bezwaren tegen kantoortuinen kan ook ondervangen worden door speciaal meubilair.
  6. ‘Third spaces’ verwijst naar informele ruimtes waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten.
  7. Jonge werknemers hechten meer dan andere generaties aan een gezond voedselaanbod, zelfs meer dan aan een fitnessprogramma.
  8. Eigenlijk hebben alle werknemers profijt van de aanwezigheid van natuurlijk licht. Dit loopt zelf op tot 46 minuten meer slaap per nacht.
  9. Duurzaamheid is bij uitstek een factor waar Millennials veel waarde aan hechten. Ze kijken in hoeverre een organisatie focust op people, products en purpose, en dus minder op profits. Ook Ruud Veltenaar, keynotespreker op het Facto Congres in 2017, noemde duurzaamheid (“het creëren van meerwaarde”) als voorwaarde voor bedrijven om te kunnen overleven.
  10. Aandacht voor ergonomie en gezond werken – zit/sta-tafels, deskfietsen, enzovoorts – is erg belangrijk om jonge werknemers, die vaak de hele dag achter een scherm zitten, gezond en tevreden te houden.
Foto in kolom - 6:4 verhouding

Aandacht voor ergonomie en gezond werken - denk aan zit-sta-tafels, deskfietsen en dergelijke - is belangrijk om jonge medewerkers, die vaak de hele dag achter een beeldscherm zitten, gezond en tevreden te houden. 


Wisse Stenchlak

Wat willen millennials?

6/12
Loading ...