In 2040 werkt een kenniswerker 3 dagen

Niet alleen de waarden en normen in de maatschappij veranderen maar ook de manier waarop wij met elkaar omgaan, communiceren, werken en leven. Uitdagingen waar organisaties vandaag en in de toekomst mee te maken krijgen worden sterk gedreven door deze verandering van de maatschappij en de daarbij horende veranderende arbeidsmarkt. Welke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag?

Header foto in kolom - 6:4 verhouding

Aantrekken van talent grootste uitdaging

Door de veranderingen in de arbeidsmarkt en de toenemende flexibiliteit en schaalbaarheid wordt het aantrekken en behouden van talent een steeds grotere uitdaging. We merken dit nu al: de vragende partij op de arbeidsmarkt verschuift meer en meer van werknemer naar werkgever. Het aantrekken van de juiste mensen wordt steeds moeilijker. Daarbij gaat het met name om medewerkers met bijzonder goede, brede competenties en zij die beschikken over een specialisme op een of meerdere gebieden. Deze medewerkers verwachten van werkgevers dat zij voldoende uitdaging bieden in het werk, een prettige fysieke en digitale omgeving bieden en daarnaast dat zij zelf ook controle hebben over onder andere arbeidsvoorwaarden en sociale impact maken met het werk dat zij uitvoeren.

Toename complexiteit werk en nieuwe samenwerkingsvormen

We hebben deze talenten niet voor niks nodig. Ons werk is afgelopen jaren veel complexer geworden en zal ook steeds complexer worden. Organisaties zullen meer investeren in een vaste kern van strategische medewerkers waarmee zij het primaire proces optimaal kunnen uitvoeren. Deze kern is klein en de flexibele schil van samenwerkingspartners groeit. Samenwerking en kennisdeling worden belangrijker, omdat meer complexe en specialistische werkzaamheden vragen om meer samenwerking. De vaste kern van de organisatie zorgt voor stabiliteit terwijl de flexibele schil helpt om snel in te kunnen spelen op veranderingen. We spreken in deze organisaties niet meer over de ‘werknemer’ maar over de ‘werkende’ in een organisatie. De rol van werkgever verschuift naar het ‘werk geven’, de rol van de werkende naar het ‘werk nemen’.

 

Werken in 2040?

Omdat er steeds meer specifieke kennis nodig is voor verschillende projecten, neemt het aantal externen dat deelneemt aan deze projecten, toe. Medewerkers werken vaak nog 3 à 4 dagen voor een organisatie en vullen de overige tijd in met andere, al dan niet hobby-gerelateerde, projecten om zichzelf in de diepte en breedte te ontwikkelen. Ook vrijwilligerswerk en mantelzorg staan steeds hoger op de agenda.

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Lees meer over het werken in de toekomst 


Wie is Nick Lettink?

Nick Lettink is adviseur op het gebied van nieuwe manieren van werken en werkplekstrategie bij Ynno.Zet je cv op pinterest

Kenniswerker in 2040

12/16
Loading ...