‘Naast je taak, heb je ook een rol als gastheer of -vrouw’

Marijke Ris

stationsmanager van Rotterdam

Lees verder 


Marijke Ris is stationsmanager van Rotterdam Centraal. Een van haar speerpunten is het stimuleren van gastvrij gedrag van medewerkers op het station. ‘Iedereen die hier werkt heeft niet alleen een taak, maar ook een rol als gastheer of gastvrouw.’

 

Uit alles blijkt een enorme drive om samen met haar team te zorgen voor een schoon, heel en veilig station, een omgeving waar elke dag maar liefst 170.000 reizigers aankomen en/of vertrekken. Samen met haar team is Ris verantwoordelijk voor het beheer van het station. Daarbij gaat het om zeven deelgebieden: de kantoren, de passage, de perrons, de ontvangsthal, de Provenierstunnel, de fietstunnel en de ondergrondse fietsenstalling.

 

‘We vervullen echt een regisseursrol en werken nauw samen met vakcollega’s van bijvoorbeeld techniek, schoonmaak en security. Samen zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen hier op het station’, zegt ze.  

 

De basis op orde

Net als op andere stations moet ook op Rotterdam Centraal alles op en rondom het station goed geregeld zijn, zegt Ris.‘De basis moet op orde zijn, daar begint het allemaal mee’, zegt ze. De basis, zo legt ze uit, bestaat uit drie onderdelen: schoon, heel en veilig.

 

Schoon station

Bij het schoonhouden van het station is een centrale rol weggelegd voor de schoonmaakploeg. Een team van Asito-medewerkers is dagelijks van ‘s ochtends half zeven tot half twaalf ‘s avonds in de weer om het station volgens een schoonmaakprogramma netjes en schoon te houden.

 

Reizigersbeleving

Naast dat de technische schoonmaakkwaliteit periodiek wordt gemeten, wordt in toenemende mate ook gestuurd op reizigersbeleving, vertelt Ris.‘Vroeger was bijvoorbeeld vastgelegd dat een bepaald poortje zes keer schoongemaakt moest worden. Nu onderzoeken we wat reizigers belangrijk vinden als het gaat om een schoon station, aan die punten geven we vervolgens qua schoonmaak extra aandacht. Ook de zichtbaarheid van schoonmakers is een belangrijk aandachtspunt, want uit onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen zichtbaarheid en de schoonbeleving bij reizigers.’

Foto bij quote - 6:4 verhouding

De basis moet op orde zijn, daar begint het allemaal mee

Veilig station

Bij ‘de basis goed op orde hebben’ hoort ook een hoog niveau van veiligheid, vervolgt Ris. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilig station is geregeld in het lokaal veiligheidsarrangement, een set aan afspraken waarbinnen veiligheidspartners als politie, RET, stadstoezicht, Veiligheid & Service van NS en G4S opereren. Bij een veilig station horen diverse vormen van veiligheid, waaronder sociale veiligheid (denk aan zwervers en drugshandel), anti-terreurmaatregelen, veiligheid van personen (denk aan voorkomen valgevaar en de aanwezigheid van een BHV-organisatie) en transferveiligheid (bijvoorbeeld geen borden, vlaggen of andere obstakels van winkeliers in de passage). 

 

Heel station

Belangrijk is verder dat alles op het station ‘heel’ is en in goede staat verkeert. Anders gezegd: het meubilair, de poortjes, deuren, trappen, roltrappen, borden en andere inrichtingsonderdelen moeten zoveel mogelijk intact zijn en zo goed mogelijk functioneren. Schades veroorzaakt door vandalisme of baldadigheid vallen gelukkig mee, zegt Ris. ‘Graffiti, stickers, ik klop het even af maar het komt hier weinig voor. Hoe dat komt? Er zijn altijd, dus 24 uur per dag, zeven dagen per week, veiligheidspartners op het station aanwezig. Daarnaast beschikken we over camera’s en sinds een aantal jaar zijn er natuurlijk toegangspoortjes, dat helpt allemaal.’

Benieuwd naar het hele artikel? Lees meer.

Station Rotterdam in cijfers:

Aantal reizigers: 170.000 per dag (in 2025: 320.000 per dag)

OV-terminal: 46.000 m2 BVO

Stationshal: 10.000 (hoogste punt 30 meter)

Stationsmanager: Marijke Ris

 

Fietsenstalling ondergronds : 5200 plekken

Fietsenstalling bovengronds: 1700 plekken

Dakoppervlak: 28.000 m2

Parkeergarage Kruisplein: 760 auto’s

Staalconstructie dak: 3000 ton staal

Zonnecellen: 130.000 stuks (10.000 m2)

LED-Scherm: 40 x 4,5 meter


Koffie bestellen bij dove barista

Marijke Ris stationsmanager van Rotterdam Centraal

3/13
Loading ...