Interview Arjen Banach_501

Dit is de top 3 facilitaire trends 2021

Duurzaamheid, werkplekomgeving en vitaliteit & gezondheid. Dat is de top 3 facilitaire trends voor 2021. Dat blijkt uit het Facility & Workplace Marktonderzoek, dat op woensdag 17 maart werd gepresenteerd.

Lees verder 

 • TREND 1: Duurzaamheid 

  Twee jaar geleden stond duurzaamheid voor het eerst bovenaan de lijst als belangrijkste thema in de Nederlandse facility & workplace markt. Ook dit jaar is duurzaamheid het vaakst genoemd. Er is zelfs sprake van een stijging van 55% naar 64%. Voor de toekomst voorspellen facilitair professionals dat duurzaamheid nog relevanter zal zijn (73%). Dat is een ongekend hoog percentage dat in de geschiedenis van dit marktonderzoek nog nooit is voorgekomen.

 • TREND 2: Werkplekomgeving 

  De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de werkplekomgeving. Ten opzichte van twee jaar geleden (30%) noemt nu 57% van de professionals de werkplekomgeving als één van de belangrijkste thema’s. Deze verschuiving is voor het overgrote deel te verklaren door ‘gamechanger’ COVID-19. Het virus noopt tot een nieuwe visie op de huisvesting- en vastgoedstrategie en zal de inrichting van de werkplekomgeving voor veel organisaties veranderen.

   

  Leestip:  Hybride werken vraagt hybride dienstverlening: 5 facilitaire antwoorden

 • TREND 3: Vitaliteit en gezondheid 

  Vitaliteit en gezondheid staat op de derde plek van de belangrijkste thema’s in de markt. Op de vraag wat de facilitaire organisatie primair wil bereiken met de inzet op vitaliteit en gezondheid, noemt het merendeel van de respondenten het verbeteren van de gezondheid van de medewerkers (84%). Daarnaast geeft 42% aan bij te willen dragen aan een gezondere maatschappij. Ruim één derde (37%) geeft aan de kwaliteit van de huisvesting of dienstverlening te willen verbeteren.FM Marktonderzoek_636


Belangrijkste thema’s over vijf jaar

Terwijl in eerdere edities onderwerpen als kostenbesparing en technologie als belangrijkste thema’s werden benoemd, is duurzaamheid voor het tweede jaar op rij bovenaan geëindigd. Het belang van verduurzaming wordt niet alleen bevestigd, het wordt zelfs verstevigd. Waar in 2019 55% van de respondenten duurzaamheid als één van de meest bepalende thema’s noemde, is dat dit jaar 64%. 

En de relevantie blijft toenemen: 74% van de respondenten noemt het voor de komende vijf jaar het belangrijkste thema in de markt. Duurzaamheid steekt daarin met kop en schouders boven de rest uit. Op plek 2 en 3 staan technologie en vitaliteit en gezondheid als belangrijkste thema’s voor over vijf jaar. Werkplekomgeving en wendbaarheid komen op plek 4 en 5.

Aan het Facility & Workplace Marktonderzoek hebben meer dan 600 facilitair professionals en tien grote facilitair dienstverleners meegewerkt. Het werd uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN.

FM Marktonderzoek_637

Winning Workplace Award 2021

FM Marktonderzoek

10/14
Loading ...