10 KPI's

10 KPI's om te gebruiken in een schoonmaakcontract

 

Lees verder 

De inkoop van dienstverlening gaat gepaard met het benoemen en meten van prestaties. Metingen geven in de regel een goed beeld van wat goed en wat minder goed gaat. Binnen de Code wordt het meten en verbeteren van prestaties ook als gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. Het SMART vastleggen van de prestaties gebeurt in key performance indicatoren (KPI). 

 

 

KPI’s schoonmaak

Dit zijn enkele goede KPI’s om te gebruiken in schoonmaakcontracten:

  1. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek, al dan niet gekoppeld aan 2 en/of 3.
  2. Het gebruikerstevredenheidsonderzoek.
  3. De (RAS-) werkdrukmeting met als onderdeel het contact met de leidinggevende (van belang voor de werktijden en -volgorde).
  4. Een aan de voorkant gedefinieerde maximale werklast voor medewerkers samen met 5.
  5. Een gefixeerd aantal uren, aangeleverd door de opdrachtnemer. Daarmee voorkom je dat werknemers ineens meer werklast krijgen.
  6. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  7. Het rendement c.q. de brutomarge van de opdrachtnemer.
  8. De beoogde toegevoegde bijdrage op het contract.
  9. Kwaliteitsmetingen conform objectiveerbare systemen en methodieken uitgevoerd en
  10. De efficiëntie (waarbij de inspanning in verhouding met de kwaliteit moet zijn).

 

Zie verder de Handreiking verbeterpunten contractmanagement (Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche)

 

Lees ook:

9 tips voor een effectieve marktconsultatie


10 KPI's

9/14
Loading ...