Snel anticiperen op de wensen en behoeften van de klant

Ralph Vermin werkt sinds maart 2018 als facility consultant bij Drees & Sommer. Zijn werk is afwisselend en biedt steeds nieuwe uitdagingen.

Header foto in kolom - 6:4 verhouding

Begin dit jaar is Drees & Sommer benaderd door een klant in de life science branche. De opdracht was in eerste instantie het creëren en opzetten van structuur binnen Facility Management, bieden van facilitaire ondersteuning en zorgdragen dat er een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) werd uitgevoerd inclusief certificering. Tijdens de uitvoering van een RI&E leer je een organisatie echt kennen. Je komt in aanmerking met onderwerpen als gebouwbeheer, brandveiligheid, werkdruk en gezondheid en je past verschillende onderzoeksmethoden toe zoals interviews en enquêtes.

 

Het bieden van facilitaire ondersteuning en het aanbrengen van structuur maakt je de spin in het web. Je bent betrokken bij diverse zaken en er wordt verwacht dat jij als consultant de juiste dingen goed doet, waarbij je in aanraking komt met alle niveaus dus strategisch, tactisch en operationeel. Zo ben je het ene moment nauw betrokken bij het formuleren en vormgeven van diverse procedures/protocollen en zit je een volgend moment om de tafel met het managementteam, voor het vormgeven van een beleidsstuk.

 

Gaandeweg het traject is daar een uitdagende huisvestingsopdracht bijgekomen wat concreet inhoudt: het zoeken van een nieuwe locatie voor zowel kantoor als voor een laboratorium. Bij Drees & Sommer zijn naast onder andere consultants Facility Management ook projectmanagers actief. Daardoor konden we snel anticiperen op de wens/behoefte van de klant.

 

Vanuit FM toegevoegde waarde leveren

Vanuit mijn rol als Facility consultant vind ik het onwijs leuk om vanuit facility management de toegevoegde waarde te kunnen leveren om vanaf het begin betrokken te zijn bij dit traject. Dit creëert leuke discussies en zorgt voor een goede dynamiek tussen de projectmanagers vanuit Drees & Sommer, architecten, opdrachtgever en mijzelf waarbij ik vanuit mijn vakgebied rekening houd met hoe het uiteindelijk voor de gebruiker ervaren gaat worden. Daarbij probeer ik vanuit facility management-perspectief een goede balans te vinden tussen het ontwerp, uitstraling en de Total Cost of Ownership (TCO). Denk hierbij aan de gebruikerskosten op lange termijn zoals schoonmaak en onderhoud.


Naam: Ralph Vermin

Organisatie: Drees & Sommer 

Functie: Consultant


Pernilla Orij | Sodexo

Drees & Sommer

11/16
Loading ...