Nieuws
Facility Matters (1 december): dit is het programma


Verduurzaming PostNL: focus op gebouwen en schone kilometers


Hybride werkcultuur? Dit zijn 10 aandachtspunten volgens Jitske Kramer


IFM-outsourcing Shell: 8 belangrijke lessen op een rij


Nieuwe Facto-opleidingen: hybride werken en Young FM-programma


Collage Facility MattersFacility Matters (1 december): dit is het programma

Op 1 december a.s. wordt in De Doelen in Rotterdam Facility Matters 2021 georganiseerd, het kennis- en inspiratiefestival voor young FM. Met als presentator Sophie Stravens en plenaire sprekers als biohacker en toekomstdenker Peter Joosten MSc. (over de Supermens) en ex-commando, ondernemer van extreme expedities en trainer van high performance teams Sierd Nutma (over mentale veerkracht).

En verder sessies van o.a. Sanne van Meegdenburg (gemeente Utrecht), Robin Hulsbos (JustEatTakeAway), Nadine Wiskamp (CBS), Janneke Zuidhof (Synergie), Yannick Kok (Mapiq), David Kulen en Wisse Stenchlak (enbiun) een ronde tafel over de hybride werkomgeving o.l.v. Jaap Kloos m.m.v. Maurice Verwer (PwC) en Ingrid Van Rossum (Nationale-Nederlanden), de superspannende 'Escape the Waste'-escape room (o.l.v. onder andere Thomas Wissingh en Rachel Kuijlenburg van de Haagse Hogeschool) en - wegens succes herhaald! - een nieuwe editie van de gave FM Pubquiz door Niels Peters van FMN Young.

NAAR BOVEN 

...
Verduurzaming PostNL: focus op gebouwen en schone kilometers

PostNL wil alle pakketten en brieven in de Benelux in 2030 uitstootvrij bezorgen in de last-mile. Dit draagt bij aan de doelen om de totale CO2-uitstoot significant te verminderen.


Daarbij wordt ingezet op:

 • verduurzaming van panden;
 • een efficiënter netwerk;
 • groene producten en diensten; en
 • schone kilometers door elektrificatie.


Het bedrijf versnelt zijn inzet op dit gebied en zal in de periode 2022 tot 2024 zo’n € 80 miljoen uitgeven aan de verdere verduurzaming van zijn activiteiten.


Wat is de stand van zaken nu?

Op dit moment wordt al 20% van alle pakketten en brieven uitstootvrij in de last-mile bezorgd. Bij post is dat zelfs 90%, dankzij de bezorging te voet en per fiets.


Gebouwen: 25.000 zonnepanelen

De sortering van post en pakketten vindt plaats in gebouwen die volledig verduurzaamd zijn: bijna 50% van alle elektriciteit die de pakkettensorteercentra nodig hebben wordt door 25.000 zonnepanelen opgewekt. De overige energie wordt duurzaam ingekocht.


Leestip  Zo krijg je de leaserijder in een elektrische auto'.

 

Overgang naar duurzame brandstoffen

PostNL rijdt steeds meer kilometers op duurzame brandstoffen. Deze zomer is de transitie naar hernieuwbare diesel (HVO100) en biogas gestart. Inmiddels rijden er meer dan 300 bussen en meer dan 100 vrachtwagens op HVO100. Daarnaast zijn er 100 andere vrachtwagens die deels op Bio-LNG rijden. Nu rijdt meer dan 30% van het groot transport op alternatieve brandstoffen; in 2030 zal dat 90% zijn.


Vanaf 2022 netto nul CO2-bezorging

Voor realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen wordt samen met de logistieke sector en netwerkleveranciers hard gewerkt aan de noodzakelijke verdere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en alternatieve brandstoffen.
Zo moet er bijvoorbeeld voldoende laadinfrastructuur komen voor de elektrische voertuigen. Tot het wagenpark volledig elektrisch is, compenseert PostNL de resterende CO₂-uitstoot voor het eigen vervoer en voor de bezorgpartners die voor het bedrijf bezorgen. Daarmee brengt PostNL haar voetafdruk terug tot netto-nul.Nieuws

Vervanging dieselauto’s door elektrische auto’s

De grootste bijdrage in de beoogde CO2- reductie in de last-mile komt uit het vervangen van dieselvoertuigen door elektrische voertuigen. Op dit moment worden er 1.300 elektrische voertuigen, groot en klein, bij de bezorging ingezet. Dit aantal zal de komende jaren flink groeien.
Daarnaast leidt het combineren van nieuwe bezorgingen met retouren tot een reductie van het aantal kilometers. Een deel komt voort uit groene producten en slimmere verpakkingen waardoor er minder lucht wordt vervoerd.

NAAR BOVEN 

...

Hybride werkcultuur creëren?
10 aandachtspunten volgens Jitske Kramer

Wat zijn 10 punten waar je aandacht aan moet besteden als een een passende nieuwe, hybride werkcultuur wilt creëren? In haar keynote tijdens het Facto Congres op 23 september ging corporate antropoloog Jitske Kramer in op die punten.

Nieuws COPY

In haar presentatie verwees ze naar een document op haar site waar deze 10 punten kort worden uitgewerkt. Het gaat om de volgende lijst:

 1. Locatie: het juist kanaal (apps) en de beste locatie (fysiek) per activiteit
 2. Tijd: bevrijd mensen van oude tijdskaders. Begrens de nieuwe.
 3. Sociale cohesie. Zorg dat iedereen een stevig netwerk van relaties kan opbouwen ook op afstand.
 4. Vertrouwen: vaar niet blind op vertrouwen, Regel bewust vertrouwen, Maak afspraken over output, niet over tijd.
 5. Contact: zorg dat mensen vanaf iedere locatie veel onderling contact kunnen hebben.
 6. Maatwerk: Stem af wat ieder individu nodig heeft en wat het collectief nodig heeft.
 7. Leiderschap: Lever maatwerk, wees menselijk, ga goed om met verschillen, zorg voor inclusieve besluitvorming.
 8. Fysieke ruimte: richt deze in op basis van organisatiewaarden, gewenst gedrag en hybride wensen.
 9. Hybride vaardigheden: zorg voor online kampvuren, aanpassingsvermogen autonomie, communicatie.
 10. Experimenteer: kijk naar anderen, probeer, durf te twijfelen, praat met elkaar, leer, wees liminaal.

 

Wat je ook doet, uiteindelijk gaat het volgens Kramer om maatwerk, om wat het beste past voor jouw team en organisatie.


NAAR BOVEN 

...

 

IFM-outsourcing Shell: 8 belangrijke lessen op een rij

Sinds januari 2021 verzorgt Sodexo alle dienstverlening op gebied van Hard FM, Projecten, Soft FM en Food voor Shell Nederland. Wat zijn nu - zo'n 11 maanden na de start van de samenwerking - de belangrijkste lessons learned? Het antwoord op die vraag werd gegeven tijdens het Facto Congres op 23 september door Leonie Van Zijll de Jong en Marieke Hars namens Shell en Annemiek Freijser en Ger de Groot namens Sodexo. 

Tijdens de sessie werden de belangrijkste lessen gedeeld aan de hand van de volgende drie fases.


Fase 1. Voorbereiding (fase tot aan gunning)

 • Gesprekken tussen provider en opdrachtgever en locatiebezoeken zijn essentieel om dienstverlening te ontwikkelen en aan te bieden die recht doet aan de ‘couleur locale’ van iedere locatie.
 • Daarnaast is het vanuit opdrachtgeversperspectief heel belangrijk om de kennis en het beheer van data goed te borgen.


Fase 2. Mobilisatie (van kick-off tot contractvorming)

 • Neem tijd om elkaar persoonlijk te leren kennen en ook elkaars organisaties. Zorg dat betrokkenen goed op de hoogte zijn van alle wederzijdse afspraken.
 • Ook het tijdig onboarden van mensen op zogenaamde ‘key posities’ is een belangrijke succesfactor.
 • Kies liever voor één moment waarop alle dienstverlening verandert van provider. Dit helpt bij de vorming van één facilitair team.

Nieuws COPY

Fase 3. Go Live (start dienstverlening)

 • Bij een switch van provider verandert veel. Dat is natuurlijk ook initieel de bedoeling van de nieuwe samenwerking. Besteed veel aandacht aan het begeleiden van betrokken medewerkers, neem hen mee in de verandercurve, doorleef de verschillende stappen en heb oog voor cultuurverschillen. Het helpt enorm als ook de opdrachtgever daarbij (vanaf de zijlijn) betrokken is.
 • Het is heel belangrijk om goed zicht te hebben op alle stakeholders en bij het opstarten van de dienstverlening veel aandacht te besteden aan een goede kennismaking.
 • Tot slot helpt scenario denken (en werken) enorm om op een efficiënte en flexibele manier invulling te geven aan nieuwe uitdagingen.

NAAR BOVEN 

...

 

Nieuwe Facto-opleidingen: hybride werken en Young FM-programma

Dit na- en voorjaar gaan er twee nieuwe Facto-opleidingen van start:


>> Chief Hybrid Officer in 1 dag 

Op 11 november is de opleiding Chief Hybrid Officer in 1 dag. Maar een hybride werkconcept is meer dan een kantoor- en/of inrichtingsconcept. Zo is een ontwikkelprogramma, gericht op communicatie & gedrag, een onlosmakelijk onderdeel bij de implementatie van hybride werken. Experts van WorkWire reiken kennis en instrumenten aan om je eigen projectplan Hybride Werken te maken. Met als doel medewerkers een aantrekkelijke, inspirerende werkomgeving te bieden die past bij de huidige en toekomstige manier van werken.

 

>> Young Facility Management Program

Op 11, 18 en 25 maart en 1 april 2022 start het vierdaagse Young Facility Management Program. Het gaat om een compact leertraject van 4 dagen,  speciaal voor ambitieuze facility professionals in de leeftijd van 25 tot 35 jaar die hun professionele carrière een verdere boost willen geven. Meerdere topsprekers waaronder gaan in op actuele onderwerpen, zowel vakinhoudelijk (o.a. service design, samenwerken en outsourcen, hybride werken, smart technology, gezonde werkomgeving) als op gebied van persoonlijk leiderschap, Future Proof Skills en verandering & innovatie.

 

NAAR BOVEN Catering na corona

Nieuws

4/16
Loading ...