Toekomst kantoor_678
De visie van 7 directeuren FM

Kantoor van de toekomst en hybride werken

 

Lees verder 

 

Wat wordt de toekomst van het kantoor? Facto interviewde een aantal FM-directeuren van toonaangevende organisaties over hun visie op de toekomst van de werkplek en het kantoor.

 

Het is duidelijk dat alle organisaties die in minder of meerdere mate overgaan op hybride werken. Het kantoor van de toekomst lijkt zich te focussen op ontmoeten, vergaderen en samenwerken. Er komt minder ruimte voor individueel werken, want dat kan ook vanuit huis of iedere andere gewenste locatie.

 

De precieze invulling van het kantoor verschilt echter per organisatie. Wordt het een soort clubhuis, daalt het aantal vierkante meters vloeroppervlak, zet de organisatie een werkplekreserveringstool in? En hoe makkelijk kun je vanaf het kantoor van de toekomst schakelen met collega’s op andere locaties?

 

Lees hier het overzicht van de interviews met de facilitair verantwoordelijken van het UWV, Gemeente Amsterdam, Enexis, Aegon, Rabobank, Achmea en Provincie Groningen.

Directeur Facilitair UWV:

‘Ik denk dat we 20 tot 30 procent in m2 gaan inkrimpen’

Henk van de Weitgraven

Henk van de Weitgraven (UWV) 

 

De komst van corona heeft bij het UWV de visie op werken en het gebruik van kantoren in een jaar tijd flink veranderd. ‘Ik denk dat we 20 tot 30 procent in vierkante meters zullen krimpen, met een maximum van 40 procent over een jaar of tien’. Dat zegt Henk van de Weitgraven, directeur Facilitair Bedrijf. De teruggang zit met name aan de backoffice-kant. De zones waar publiek wordt ontvangen zullen qua omvang waarschijnlijk niet veranderen.

Directeur Facilitair, gemeente Amsterdam:

‘Hebben we over 10 jaar nog wel werkplekken?’

Mariëtte Dol

Mariëtte Dol (gemeente Amsterdam) 

 

Mariëtte Dol, directeur van het Facilitair Bureau van gemeente Amsterdam, trekt diverse lessen uit de coronatijd die ze graag meeneemt naar de toekomst. ‘We hadden een wat verkokerde organisatie met vastgoed, P&O, ICT en facilitair. We werken nu echt samen aan een gezamenlijke visie. De vraag is ook anders geworden: we gaan anders werken, maar we weten nog niet precies hoe. We weten wel dat het meer hybride wordt. En we weten dat het breder gaat dan alleen facilitair of ICT. Het gaat ook over P&O en daaraan gekoppeld leiderschap en cultuur.’

René Laheij (Enexis):

‘Over enkele jaren gaan we waarschijnlijk behoorlijk in m2 terug’

René Laheij

René Laheij (Enexis) 

 

Bij Enexis werd een nieuwe visie op de werkplek ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van die visie is de keuze om de werkomgeving als ecosysteem te beschouwen, vertelt René Laheij. ‘Het uitgangspunt na corona is dat iedere medewerker in principe overal kan werken. Het hoofdkantoor, thuis, op locatie bij anderen, op een vestiging of op een opleidingslocatie, je bent overal welkom. Een flinke verandering, want in het verleden was dat in die breedte en omvang eigenlijk niet mogelijk.’

Walther Huyzen (Aegon):

‘Het gaat niet om verbouwen, maar om een andere mindset’

Walther Huyzen

Walther Huyzen (Aegon)

 

De komst van corona en de omschakeling naar thuiswerken heeft bij Aegon de visie op werken en het kantoor van de toekomst flink versneld. Hoofd Facilitair Bedrijf Walther Huyzen legt uit dat de overgang naar hybride werken ook gaat leiden tot een reductie van het aantal vierkanter meters vloeroppervlak. In beide panden gaat het om een reductie van pakweg 35 procent van het huidige vloeroppervlak.

Directeur Facilities Rabobank:

‘We organiseren werk meer om het leven heen’

Sandra Detmers

Sandra Detmers (Rabobank) 

 

‘Wat de coronacrisis ons geleerd heeft? Dat we nog meer het werk om het leven van medewerkers heen kunnen organiseren. Daar zien we nu een doorbraak in.” Sandra Detmers, Directeur Facilities bij de Rabobank, is er duidelijk over. “Bijna alles kan thuis. Dan draait de bank gewoon door. Dat bewijst deze crisis.’ Dat wil niet zeggen dat alles thuis moet, zegt Detmers er meteen achteraan.

Bart-Jan Lijnkamp, Achmea:

‘Meer huiskamers, loungeplekken, plekken om samen te werken'  

Bart-Jan Lijnkamp

Bart-Jan Lijnkamp (Achmea) 

 

In het kantoor van de toekomst verandert bij Achmea de verhouding tussen het aantal standaardwerkplekken en het aantal samenwerkings- en ontmoetingsplekken. Bart-Jan Lijnkamp: ‘Het kantoor is nu ingericht op het nieuwe werken ná corona, dus niet ongeveer 70 procent bureaus en 30 procent ontmoeten, maar grotendeels omgekeerd. Dat zie je terug in meer huiskamers, loungeplekken, plekken om samen te werken en dergelijke.’

Facility Manager Provincie Groningen:

Van 950 vaste werkplekken naar 600 flexwerkplekken

Cees Tetteroo

Cees Tetteroo (Provincie Groningen)  

 

De voorgenomen terugkeer naar het kantoor van de toekomst gaat bij Provincie Groningen gepaard met de inwerkingtreding van een nieuw thuiswerkbeleid, vertelt facility manager Cees Tetteroo. De plek waar facilitaire dienstverlening wordt geleverd gaat wellicht ook veranderen. ‘We zijn er om de medewerkers optimaal te faciliteren in hun werk. Vroeger was dat vooral op kantoor, maar misschien gaan we in de toekomst wel services aan huis leveren.’

TU Delft

Toekomst kantoor

6/16
Loading ...