Voorwoord

Hoofdredacteur Gerard Dessing

Sociale cohesie

Wat een superdag was het, eind september tijdens het Facto Congres in Nieuwegein. Na anderhalf jaar kon het weer: samenkomen in een grote groep, elkaar spreken, lekker borrelen, de banden weer aanhalen, van gedachten wisselen over ontwikkelingen in het mooie facilitaire vak enzovoort. Het congres, bezocht door maar liefst 250 FM-professionals, stond voor een belangrijk deel in het teken van hybride werken, met onder meer cases van VodafoneZiggo en ABN Amro en een World Café-sessie met als vraag: Wat betekent hybride werken voor mens en organisatie? Ook tijdens de openingssessie stond hybride werken centraal in de inspirerende keynote van Jitkse Kramer, corporate antropoloog en auteur van onder meer Werk heeft het gebouw verlaten. Scoll om verder te lezen 

In haar betoog gaf ze aan dat we al maanden een collectieve cultuurshock doormaken met als kernvraag: gaan we weer terug naar hoe het was of gaan we met elkaar in gesprek voor verandering? Hoewel er geen standaardrecept is voor hybride werken gaat het erom dat organisaties een afweging maken tussen ‘vrijheid’ en ‘verbinding’, aldus Kramer.

 

Van 3 naar 4 B's

Om deze ‘ontdekkingsreis’ succesvol te kunnen maken presenteerde ze een reisplan, bestaande uit onder meer kampvuurgesprekken (met als onderwerp: hoe gaan wij samen hybride werken en hoe gaan we onze doelen en idealen bereiken?) en het uitbreiden van de 3 B's (Bricks, Bites en Behaviour) met een vierde B namelijk die van Belonging, dus: hoe creëren we verbinding op afstand?


Sociale cohesie
Die noodzaak van het toevoegen van de vierde B sprak mij - en ik schat in vele anderen - bijzonder aan. Als het gaat om werkomgevingen kun je veel ophangen aan de fysieke ruimte (Bricks), techniek (Bytes) en gedrag (Behaviour), maar daarmee ben je er nog niet. Er moeten ook momenten, rituelen zijn die zorgen voor sociale cohesie, het gevoel dat je deel uitmaakt van een groter geheel en werkt aan een gezamenlijke missie. Hybride werken, en daarmee meer thuiswerken, heeft tal van voordelen, maar kan ook zorgen voor een gebrek aan onderling contact en sociaal isolement. En dat is funest voor de cohesie, sprak Kramer. Een boodschap waar we als FM in samenwerking met HR zeker iets mee kunnen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het kantoor zich nog meer profileert als plek die zorgt voor sociale cohesie, waar echt onderling contact tot stand komt met de juiste personen en waar mensen voelen dat ze bij een groter geheel horen met een gezamenlijk doel.


Gerard Dessing, hoofdredacteur Facto

 

PS Het verslag van het Facto Congres op 23 september jl is hier terug te lezen.

 

 

Voorwoord_583

Naar het magazine


Voorwoord

3/16
Loading ...